top of page

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven.

Gelieve binnen de 14 dagen het inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer BE22 9733 8086 2147 over te schrijven. De inschrijving is pas finaal na betaling.

Kamp Juniors: Paaskamp150,- euro, Zomerkamp 120,- euro (participatiepas of UIT-pas 30,- euro/24 euro)

Kamp Specials én Secundair én overgang 6de naar SO: Paaskamp 170,- euro, Zomerkamp 136,- euro

(participatiepas of UIT-pas 34,- euro/28,- euro)

Secundair voorbereidingsdagen examens: 90,- euro voor 3 zaterdagvoormiddagen (participatiepas of UIT-pas 18,- euro)

bottom of page