top of page

Talentontdekking

Via talentontdekking maken we jongeren bewust dat talent niet gaat over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar dat het juist gaat over activiteiten die je leuk vindt, die je voldoening geven, en die maken dat de tijd vliegt.

We helpen de jongeren hun eigen talenten onder woorden te kunnen brengen aan de hand van o.a. het materiaal dat we hebben ontwikkeld om op zo’n manier bij te dragen tot een positief zelfbeeld, meer veerkracht en weerbaarheid.

Hierdoor zullen ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen.

bottom of page