top of page

Studiemethode (Secundair Onderwijs)

Spelend leren (Lager Onderwijs)

Lager onderwijs 

 • leerstof aanpakken op een speelse manier

 • van buiten leren en werken met geheugensteuntjes

 • herhaling op een speelse manier van wiskunde, wereldoriëntatie, Nederlands en Frans 

 • opfrissing van leerstof van de voorbije jaren

 • uitbreidingsoefeningen op maat en in kleine groepen

 • verwachtingen naar het volgende schooljaar 

 • boekentas leren maken

 • ...

 

Overgang 6de leerjaar naar 1ste secundair onderwijs (Zomerkamp)

 • verwachtingen naar het secundair

 • lessenroosters exploreren

 • agenda exploreren

 • boeken van de verschillende vakken exploreren

 • boekentas leren maken

 • planning leren maken

 • leerstof aanpakken: hoe doen we dat?

 • inhoudstafel en blokkenschema leren maken

 • van buiten leren en werken met geheugensteuntjes

 • herhaling op een speelse manier van basis wiskunde, Nederlands en Frans

 • een leermap maken: welke studietechnieken gebruik je wanneer?

 • ...

 

Secundair onderwijs

 • mijn studieprofiel ontdekken

 • studeren: hoe pak ik dat aan?

 • verkennen van leerstof: titels onderstrepen, alinea's leren onderscheiden

 • lezen en begrijpen: inhoudstafel leren maken, blokkenschema leren maken

 • leerstof inprenten: leren op basis van inhoudstafel en schema, leren van exacte gegevens via geheugensteuntjes, de vergeetcurve en de functie van herhalen

 • zichzelf controleren: op basis van de inhoudstafel, via fiches, ..

 • toetsen voorbereiden en maken

 • je eigen leermap en fichebak maken

 • tijds- en werkverdeling

 • ruimteordening

 • spelling

 • tips voor ouders

 • toepassingen op eigen leerstofmateriaal

 • mogelijkheid tot inhoudelijke vragen

 • leren notities maken tijdens een mondelinge uiteenzetting

 • leren schema's maken: mindmap en boomschema

 • combineren van handboek, werkboek, notities

 • gesprek met een talentencoach

 • een vorming rond fixed and growth mind

 • toepassingen op eigen leerstofmateriaal

 • ...

bottom of page