top of page

Wie zijn we?

Wij zijn een gemotiveerd team die onze schouders hebben gezet onder een uniek project.

VROEGER

We organiseerden kampen voor kinderen en jongeren van het 1ste leerjaar tot 7de secundair. Ook jongvolwassenen met een beperking waren welkom bij ons. In deze kampen wouden wij zorgen voor een unieke en gezonde afwisseling tussen ontspanning en inspanning.

Bij het 'sportjeslimkamp secundair' combineerden we geweldige sportactiviteiten met het bijsturen of aanleren van een "goede" studiemethode. We hoopten hiermee jongeren te bereiken die zelf hun studiemethode wilden bijschaven en zo de kans willen grijpen om dat schooljaar nog te slagen of om zich voor te bereiden om het volgende schooljaar succesvol te starten. We richtten ons dus enerzijds op sport en bewegen en anderzijds gingen we ook het bewegen en studiemethode tot een eenheid brengen.

Bij het 'sportjeslimkamp Juniors'  combineerden we eveneens sportactiviteiten met al “spelend” leren. We hoopten hiermee de kinderen te bereiken die op een andere manier het leren willen ontdekken. We richtten ons op het fijner maken van het leerproces en het zin krijgen in school. De leerstof van taal en rekenen werd weer opgefrist zodat de kinderen met een lichte voorsprong aan het nieuwe jaar of trimester konden beginnen. De kinderen werden opgedeeld in kleine groepen per leeftijdscategorie. We richtten ons op de verschillende vakken die worden aangeboden in het lager onderwijs en op een speelse manier kwamen ze onbewust in aanraking met deze vakken. 

Bij het 'sportjeslimkamp Specials' werden de jongeren en jongvolwassenen uitgedaagd op weg naar integratie. Ze kunnen lezen en schrijven en werden getraind in schoolse vaardigheden in functie van zelfredzaamheid en het beter begrijpen van de wereld.

In een kleine diverse groep leefden en werkten we samen (inclusie was een feit), ieder op zijn eigen ritme en volgens zijn/haar eigen mogelijkheden. We daagden de kinderen en jongeren uit om hun grenzen te verleggen en streven er naar om het welbevinden, hun zelfbeeld en zelfvertrouwen te vergroten.

NU

Individuele begeleidingen rond studiemethode voor kinderen en jongeren met leerproblemen.

Voorbereidingsdagen examens.

Voorbereiding op de examencommissie.

Tennis als middel om executieve functies te trainen.

hilde.png

Algemeen verantwoordelijke Hilde Janssens

  • Master pedagogische wetenschappen, specialisatie leerproblemen

  • Eureka onderwijs Leuven

  • Leerkracht Don Bosco Groot-Bijgaarden

  • Ondersteuner in ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel

  • Ervaring in het geven van studiebegeleiding en kampen studiemethodebegeleiding

  • Faalangstcoach

Hilde wordt ondersteund door een team van pedagogisch opgeleide vrijwilligers.

bottom of page