Wie zijn we?

Wij zijn een gemotiveerd team die onze schouders hebben gezet onder een uniek project. We organiseren kampen voor kinderen en jongeren van het 1ste leerjaar tot 7de secundair. Ook jongvolwassenen met een beperking zijn welkom bij ons. In deze kampen willen wij zorgen voor een unieke en gezonde afwisseling tussen ontspanning en inspanning.

Bij het 'sportjeslimkamp secundair' combineren we geweldige sportactiviteiten met het bijsturen of aanleren van een "goede" studiemethode. We hopen hiermee jongeren te bereiken die zelf hun studiemethode willen bijschaven en zo de kans willen grijpen om dit schooljaar nog te slagen of om zich voor te bereiden om het volgende schooljaar succesvol te starten. We richten ons dus enerzijds op sport en bewegen en anderzijds gaan we ook het bewegen en studiemethode tot een eenheid brengen.

Bij het 'sportjeslimkamp Juniors'  combineren we eveneens sportactiviteiten met al “spelend” leren. We hopen hiermee de kinderen te bereiken die op een andere manier het leren willen ontdekken. We richten ons op het fijner maken van het leerproces en het zin krijgen in school. De leerstof wordt weer opgefrist zodat de kinderen met een lichte voorsprong aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. De kinderen worden opgedeeld in kleine groepen per leeftijdscategorie. We richten ons op de verschillende vakken die worden aangeboden in het lager onderwijs en op een speelse manier komen ze onbewust in aanraking met deze vakken. 

Bij het 'sportjeslimkamp Specials' worden de jongeren en jongvolwassenen uitgedaagd op weg naar integratie. Ze kunnen lezen en schrijven en worden getraind in schoolse vaardigheden in functie van zelfredzaamheid en het beter begrijpen van de wereld.

fien.jpg
hilde.png
73323479_505968479952582_145096705785095

Verantwoordelijke 'Kamp Specials' Fien Torbeyns:

  • Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

  • Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: specialisatie pediatrische kinesitherapie

  • Ervaring in het geven van sportkampen en sportdagen bij Sporta, Recreas, VGC (personen met een beperking) VFG, DAC vzw

Verantwoordelijke 'Kamp Secundair Onderwijs' Hilde Janssens:

  • Master pedagogische wetenschappen

  • Eureka onderwijs Leuven

  • Leerkracht Don Bosco Groot-Bijgaarden

  • Ondersteuner in ondersteuningsnetwerk West-Brabant

  • Ervaring in het geven van studiebegeleiding en kampen studiemethodebegeleiding

Verantwoordelijke 'Kamp Juniors' Jenne Torbeyns:

  • 3de jaar Bachelor lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

  • Ervaring in het geven van sportkampen bij Sport Vlaanderen, DAC vzw