top of page

VOORBEREIDINGSDAGEN EXAMENS

Gedurende 4 zaterdagvoormiddagen, in de weken voorafgaand aan de examens, van 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen de jongeren, die individuele begeleiding krijgen/kregen, komen studeren in functie van hun examens.

Onder begeleiding, in kleine groepjes, kunnen zij enerzijds ondersteund worden in de studiemethode en anderzijds krijgen zij extra uitleg en oefeningen op inhoudelijk vlak. 

Er wordt op maat gewerkt en vertrokken van hun noden.

bottom of page