VOORBEREIDINGSDAGEN EXAMENS

Gedurende 4 zaterdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunnen de jongeren komen studeren in functie van hun examens.

Onder begeleiding kunnen zij enerzijds ondersteund worden in de studiemethode en anderzijds krijgen zij extra uitleg en oefeningen op inhoudelijk vlak.